<

ประวัติการก่อตั้งวัด: English

๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

เริ่มรวบรวมสมาชิกชาวไทยพุทธ และเงินบริจาคได้จำนวนหนี่งโดยการนำของ คุณสุเพ็ญ แฮร์ริสัน ในงานต้อนรับปีใหม่

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗-๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘

คุณสุเพ็ญ แฮร์ริสันพร้อมคณะกรรมการวัดได้รวบรวมเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสมาชิกชาวพุทธ และผู้มีจิดศรัทธาบริจาค รวมเป็นยอดเงินจำนวน $49,880. ซื้อบ้านและที่ดินขนาด 28.8 เอเคอร์ โดยการแนะนำและร่วมบริจาคโดย หลวงพ่อ ดร.สิงห์ทน นราศโภ และตั้งเป็นวัดไทย ใช้ชื่อว่า "วัดป่านานาชาติ" เมืองเบคเคอร์ (Becker) ใน ราคา$223,000 ณ ที่ตั้ง 16790 67th St. Becker, MN 55308 โดยมีหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาส

เมื่อหลวงพ่อสิงห์ทนเดินทางกลับเมืองไทย เพื่อต้องไปช่วยงานฝนหลวง พระมหาไพสิทธิ์ ธัมมะโส จึงได้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ในระหว่างนี้เอง คณะกรรมการวัดและพระอาจารย์ไพสิทธิ์ ได้ร่วมกันลงมติให้ย้ายสถานที่วัดไปตั้งในที่สะดวกและเหมาะสมกว่า และให้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่่เป็น "วัดไทยมินนิโซต้า"(Wat Thai Of Minnesota) และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

สมาชิกชาวพุทธโดยการนำของ คุณสุเทพ พลีพลากร และกรรมการวัดได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ณ 10863 208th NW Elk River, MN 55330 ขนาด 5 เอเคอร์ พร้อมบ้าน 5 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ และมีโรงรถขนาดใหญ่สภาพดี เหมาะสมแก่การใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์

ราคาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมีรายละเอียดดังนี้คือ

- บ้านราคา $305,000
- เงินดาวน์จำนวน $99,717.23
- เงินกู้จำนวน $205,000
- ส่งธนาคารรายเดือน $2000 ระยะเวลา 5 ปี
- ผู้ทำสัญญาเงินกู้ คุณอธิษฐาน อัจฉวงศ์

๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

พระสงฆ์และฆราวาสผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนคณะกรรมการบอร์ดของวัด ได้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาวัดไทยมินนิโซต้า Elk River มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน วัดไทยมิินนิโซต้า มีคณะกรรมการบอร์ดฝ่ายฆราวาส ๑๑ คน คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ๒ รูป

วัตถุุประสงค์ในการจัดตั้ง

๑. เพื่อเป็นการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นมรดกโลก
๒. เพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของลูกหลาน พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติในมินนิโซต้า ตลอดจน ผู้สนใจโดยทั่วๆไปในพุทธศาสนา
๓. เพื่อใหวัดเป็นศูนย์รวมในการสืบทอดวัฒนธรรม และประเพณืไทย และดำรงความเป็นไทยของลูกหลานไทยในมินนิโซต้า